Zapisz się do newslettera NPM

Jesteś tutaj

NPM 9/2008

Numer niedostępny w sprzedaży

Od redakcji /
Jed­no z na­szych wy­jaz­do­wych ko­le­giów re­dak­cyj­nych od­by­ło się w gór­skim schro­ni­sku w Su­de­tach. To wła­śnie tam na­ro­dził się po­mysł ak­cji, któ­rą roz­po­czy­na­my w...
Poczta N.P.M. / redakcja@npm.pl
Bra­wo za pod­ję­cie te­ma­tu qu­adów w gó­rach. To, co wy­czy­nia­ją w gó­rach wła­ści­cie­le tych po­jaz­dów, prze­cho­dzi ludz­kie po­ję­cie.
Co nowego /
Pre­mie­ro­wy ma­te­riał „Tryp­tyk Re­ak­ty­wa­cja” z te­go­rocz­nej wy­pra­wy na An­na­pur­nę Pio­trów Mo­raw­skie­go i Pu­stel­ni­ka, roz­mo­wa z do­ku­men­ta­list­ką An­ną T....
Wydarzenia /
Naj­po­pu­lar­niej­sza z ta­trzań­skich dróg – ta wio­dą­ca nad Mor­skie Oko – od wrze­śnia być mo­że bę­dzie nie­do­stęp­na dla tu­ry­stów. Po­wo­dem jest re­mont prze­...
Temat numeru /
Z Edwardem Kudelskim, wiceprezesem ZG PTTK, rozmawia Andrzej Bazylczuk  
Temat numeru / Ranking schronisk „n.p.m.”
Są w Polsce schroniska, gdzie można zostać zruganym za niewinne pytanie o zniżki studenckie, bo pracownicy nie mają pojęcia, co to miła i kulturalna obsługa. W niektórych...
Byłem, widziałem / Dolomity
Marmolada jest bardzo słodka i przyjemna. Ale wejście na Marmoladę wcale słodkie i przyjemne nie jest. Wystarczy załamanie pogody i wspinaczka via ferratą na wysokości ponad...
Byłem, widziałem / Macedonia
Macedonia, kraj w samym sercu Bałkanów, z wielu powodów przypomina Szwajcarię. Podobnie jak ona jest niewielki i podobnie jak ojczyźnie Wilhelma Tella brak dostępu do morza...
Byłem, widziałem / Andy
O czwartej rano w La Paz jest jeszcze zimno i ciemno. Załadowanym po sufit land roverem ruszamy na północ. Pierwsze smugi fioletu rozświetlają masyw Illamani. W ...
Byłem, widziałem / Izrael i Palestyna
Wsiadasz do wagonika, zamykają się drzwi. Kolejka rusza do góry, a pod twoimi nogami przesuwają się urwiste ściany skalne, przepaście i strome granie.Widoki zapierają dech w...
Cudze chwalicie… / Beskid Żywiecki
Zmęczony pracą myślałem o krótkim weekendowym wypadzie w góry. Stęskniony za malowniczymi krajobrazami spontanicznie zacząłem organizować wyjazd w Beskid Żywiecki. Sprawdziłem...
Cudze chwalicie… / Tatry Wysokie
Mięguszowiecki Szczyt Wielki dominuje w panoramie Morskiego Oka, Kazalnica to olbrzym w porównaniu z Zamarłą Turnią, a wejście szlakiem na Przełęcz pod Chłopkiem jest...
Cudze chwalicie… / Gorce
Gorce to taki mały skarb. Może nie taki niewielki i łatwy do ogarnięcia jak Pieniny, ale skondensowany i bardzo specyficzny. To dziki kawałek Karpat, w którego wnętrzu nie ma właściwie osiedli...
Cudze chwalicie… / Góry Bystrzyckie
Góry Bystrzyckie są idealne na weekend. Można wysiąść z pociągu na jednej stacji i przejść szczytami do innej miejscowości, by po dwóch dniach wędrówki wrócić do ...
Reportaż / Rajdy przygodowe
Środek lata w polskich górach. Żar leje się z nieba, a w powietrzu unoszą się roje much. Stoję na szczycie stromego podejścia i obserwuję, jak czworo młodych ludzi z...
Rozmowa N.P.M. / Stanisław Figiel
Ze Stanisławem Figlem, przewodnikiem górskim, rozmawia Jakub Terakowski  
Poradnik / Jak zostać przewodnikiem górskim?

I ty możesz być w mafii… czerwonych sweterków! To dość żartobliwe określenie rodem z „Ojca chrzestnego” przyjęło się nawet w samym środowisku przewodników górskich. Wynika ono z dość fałszywego...

NPM 9/2008

Zobacz też