Zapisz się do newslettera NPM

Jesteś tutaj

NPM 6/2008

Numer niedostępny w sprzedaży

Od redakcji /
Ży­je­my dzi­siaj w ta­kim świe­cie, że in­for­ma­cje z gór do­cie­ra­ją w ni­zi­ny bar­dzo szyb­ko. I kie­dy jest to na przy­kład wia­do­mość o suk­ce­sie Kin­gi...
Poczta N.P.M. /
Cie­szę się, że te­ma­ty­ka ta­trzań­ska jest obec­na nie­mal w każ­dym nu­me­rze „n.p.m.”. Kie­dyś te­go bra­ko­wa­ło. Moż­na na­rze­kać, że Ta­try są za­tło­czo­ne, a w dłu...
Co nowego /
Ko­lej­ną pró­bę zmie­rze­nia się z naj­wyż­szą gó­rą Ka­na­dy i za­ra­zem naj­więk­szym ma­sy­wem gór­skim na świe­cie pod­jął Ma­rek Klo­now­ski.
Wydarzenia /
Kinga Baranowska jest pierwszą Polką, która zdobyła Dhaulagiri (8167 m n.p.m.).
Byłem, widziałem / Man­gart­ska Ce­sta
Marzy ci się górski skok w bok znad adriatyckiej plaży? Wracasz z Dolomitów, a zostały ci dwa dni, których szkoda na szybszy powrót do domu? Niezwykła szosa pomoże Ci w ...
Byłem, widziałem / Monte Rosa
Po porażce sprzed trzech lat wracamy pod Matterhorn, by w duecie spróbować szczęścia na tej pięknej górze. Charakterystyczną piramidę zamierzamy zdobyć od strony włoskiej....
Byłem, widziałem / Ekwador
Pojechałyśmy tam na przekór. Na przekór deszczom, lawinom błotnym, prognozom meteorologicznym, jednym słowem − całkowicie wbrew logice. Ale było warto.  
Byłem, widziałem / Serbia
Ju­go­sła­wia, no­wa Ju­go­sła­wia, Ser­bia i Czar­no­gó­ra, Ser­bia − tak w na­stęp­stwie burz­li­wych wy­da­rzeń ostat­niej de­ka­dy ubie­głe­go wie­ku i po­li­tycz­nych za­wi­ro­wań pierw­szych...
Byłem, widziałem / Grossglockner
Przychodzą SMS-y. Najpierw z nich żartujemy, ale potem ktoś dzwoni do Polski. Powoli wyłania się skala dramatu. Pięciu Polaków idących na wspólnej linie ześlizgnęło się z lodowca...
Byłem, widziałem / Tatry Słowackie
Nadchodzi lato. Trzeba podjąć decyzję, w jakie góry pojechać tym razem. W ciągu niecałej minuty wpadam z Anią na pomysł: Tatry Słowackie. Nie będzie to jednak wypoczynek na ...
Cudze chwalicie… / Beskid Niski
Są takie miejsca, gdzie w sposób namacalny możemy dotknąć przeszłości. Nie historii, będącej tylko jej retrospekcją, lecz tak po prostu – tego, co było, a już nie istnieje.   
Cudze chwalicie… / Bieszczady
Tarnica o zachodzie słońca – to cel naszej wędrówki. Nie mieliśmy ochoty na oglądanie bieszczadzkich wzniesień w towarzystwie harcerskich wycieczek i przypadkowych wędrowców...
Cudze chwalicie… / Pogórze Ciężkowickie
Wybierając się na dłuższe wakacje w Beskid Niski lub Bieszczady, warto zrobić przerwę w podróży na Pogórzu Ciężkowickim. I nie chodzi tylko o typowe rozprostowanie...
Cudze chwalicie… / Beskid Żywiecki
Nie da się ukryć, że do Beskidu Żywieckiego czujemy sentyment. Z prostej przyczyny: można tam całymi dniami wędrować leśnymi szlakami lub przedzierać się na grani przez kosodrzewinę....
Reportaż / Śladami Andrzeja Stasiuka
Jak to się stało, że tu siedzę? Tu, w Novej Sedlicy? Patrzę na góry, deszcz i płonące sterty zeschniętych liści. Dotarłem tu dzięki ukraińskiej rodzinie, rumuńskiemu miłośnikowi heavy...
Rozmowa N.P.M. / Janusz Demkowicz
Z Ja­nu­szem Dem­ko­wi­czem, współ­twór­cą ze­spo­łu Toł­ha­je, roz­ma­wia Ja­kub Te­ra­kow­ski  
NPM 6/2008

Zobacz też