Zapisz się do newslettera NPM

Jesteś tutaj

Poczta N.P.M.

Znalezione artykuły (82)
Strasz­nie się cie­szę, że w ostat­nim nu­me­rze „n.p.m.” zna­la­zła się re­la­cja Da­nie­la Prze­woź­ne­go z Tatr Sło­wac­kich. Rok te­mu prze­sze­dłem z ko­le­ga­mi tę sa­mą tra­sę (...
autor: Redakcja n.p.m.
Numer wyprzedany
Cie­szę się, że te­ma­ty­ka ta­trzań­ska jest obec­na nie­mal w każ­dym nu­me­rze „n.p.m.”. Kie­dyś te­go bra­ko­wa­ło. Moż­na na­rze­kać, że Ta­try są za­tło­czo­ne, a w dłu...
autor: Redakcja n.p.m.
Numer wyprzedany

Zobacz też