Zapisz się do newslettera NPM

Jesteś tutaj

23.08.2018

Regulamin Konkursu dla miłośników Tatr z nr 9/2018

(fot. )

 

 1. Organizatorem konkursu jest Dom Wydawniczy KRUSZONA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 104, wydawca Magazynu Turystyki Górskiej „n.p.m”
 2. Ogłoszenie konkursu nastąpi na łamach „n.p.m” 09/2018
 3. Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie Domu Wydawniczego KRUSZONA oraz na stronie www.npm.pl do 30 października 2018r.
 4. Zadanie konkursowe polega na uzupełnieniu znajdującej się w numerze 9/2018 panoramy konkursowej oraz przesłanie jej skanu lub zdjęcia na adres mailowy konkurs@npm.pl.
 5. Rozwiązania należy nadesłać do 5 września 2018 roku (decyduje data wpłynięcia odpowiedzi do redakcji).  
 6. Imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania nagrodzonych zostaną opublikowane w numerze październikowym „n.p.m” (10/2018).
 7. Nagrodami są lampki:
  1) zestaw Vizo + Wizard  (czołówka + lampa kempingowa)
  2) zestaw Freeq + Warlock (czołówka + lampa kempingowa)
  3) Freeq (czołówka)
  4) Black EYE MINI (latarka ręczna)
  5) Black EYE MINI (latarka ręczna)
  Nagrody zostaną rozlosowane wśród uczestników, którzy w wyznaczonym czasie prześlą prawidłowe odpowiedzi.  Fundatorem nagród jest firma Mactronic.
 8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 10. Wzięcie udziału w konkursie równoznaczne jest ze zgodą na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika na łamach „n.p.m”.
 11. Niewykorzystana nagroda pozostaje własnością DWK. W przypadku rezygnacji z nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora zwycięzcy nagrody nie należy się żadne inne świadczenie ani ekwiwalent.
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
 13. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 14. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu. Materiały Reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 15. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu:
  Dom Wydawniczy Kruszona Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 104 60-307 Poznań, dane będą przetwarzane jedynie w celu wyłonienia zwycięzców i zostaną zniszczone w dniu 12 października 2018.

Zobacz aktualności

Zobacz też